Lidt om det tekniske

Tryk er et af de mest almindelige formål med digitalisering. De scannede emner skal trykkes på papir, som offset eller med en af de mange andre trykmetoder, som kræver høj opløsning og en form for farvekonvertering. Et andet hovedformål er præsentationer på skærme, store såvel som små, hvor kvalitet, format, farveprofil og opløsning er nøglebegreber. Det sidste meget almindelige formål er at sikre materiale for eftertiden. Bevaringsværdigt materiale stiller i hvert enkelt tilfælde specifikke krav til håndtering og output mv. Med mere end 40 års erfaring kan ABC-Scan levere scanninger til alle tænkelige formål.

Spørg bare

Farvestyring
(Color Management)

Traditionelt har styring af farver i prepress-systemer været baseret på den faglige kunnen hos brugeren. Det ultimative ambitionsniveau for farvestyring er, at den farve, man ser i originalen (f.eks. en grøn sweater på en pige), er den samme farve, man ser på min computerskærm og den samme farve, man får i det færdige tryk. I praksis kan dette ikke opnås (læs begrænsningerne i gamut overfor), men det er muligt at komme ret langt. Det handler om så nøjagtigt som muligt at bestemme de forvrængninger af farverne, der sker i hvert led i et system og at kompensere for disse forvrængninger, så den optimale farvegengivelse opnås i hvert enkelt led. Det kan gøres fordi der i CIE’s ”standard-observatør” er en matematisk model for farvesyn. Den ideelle observatør danner referencen i alle farvestyringssystemer. Alle farver regnes om til ét koordinatsystem baseret på tristimulus, værdierne for den ideelle observatør. Alle farvetransformationer reduceres til at matche input og output bedst muligt til den ideelle observatør, som gør det muligt at erstatte litografisk kundskab med matematik, og som gør det muligt at beregne absolutte farveforskelle og sætte tolerancer for tryk.

Image

RGB Workflow

ABC-Scan scanner billederne til RGB på CCD, PMT-scanner eller digitalt kamera. Jeg arbejder med alle billeder i RGB. Jeg bruger monitorprofil og scannerprofil sammen med ICC-hardware og -software til at se styre billederne. Til brug for godkendelse og endeligt output konverterer man i RIP’en fra RGB til CMYK vha. scannerprofil sammen med den rigtige ICC CMYK outputprofil. Dette giver et rigtigt workflow

Gamut

Det toneomfang, som et system kan skelne (eller gengive), kaldes systemets gamut. Det angives vanligvis i et kromacitetsdiagram. Man kan bestemme gamut for f.eks. offsettryk ved at måle kromacitetskoordinaterne for de fire trykfarver plus blandingsfarverne rød, grøn og blå.

Tilbage til forsiden

Hvad formår vores udstyr

Flatbed Scanning

ScanMate F14 kan scanne refleks dvs. papirbilleder, tegninger, malerier, trykt materiale og næsten alt, som ikke er gennemsigtigt i størrelser op til A3+ 305x440 mm. Originalen må maks. være 320x455 mm. Transmission: Alt gennemsigtigt materiale, dvs. diapositiver, negativer, overheads, glasplader (negativ/positiv) i størrelser op til 305x420 mm.

Tromle scanning

ScanMate 11000/5000 er bedst egnet til analogt filmmateriale såsom diapositiver, negativer i store forstørrelser op til 6000-7000 dpi. Denne scannertype udmærker sig ved at arbejde med PMT-teknologi, som muliggør højeste billedkvalitet ved store forstørrelser, her er der også mulighed for at montere emnerne ”i olie”, hvorved ridser og støv elimineres.

Affotografering

Hasselblad H3D / Mamiya DZ D (i studie eller på location), alle emner som ikke kan scannes pga. størrelse eller form, malerier, 3D-kunst og plakater mv.

Specialopgaver

Med fokus på forbedring af billeder, fjernelse af ridser og uønskede objekter. Global og partiel korrektion, manipulation, sammenkopiering og fritlægning samt andre ”Photoshop”-relaterede opgaver.

Lidt eksempler fra studiet

Eksempel fra test og kalibrering.
Et eksempel på, hvordan man kan forbedre afstandene i de mørke mellemtoner. Billedet til højre har flere detaljer i alle de mørke partier.
Serie refleks-originaler fra testkørsel.
Ark til batch-scanning af 24x36 diapositiver.
Scanning af "reprofilm"
Tromlescanner-optik set gennem et lægespejl.
83 glade kunder.
182 kopper kaffe serveret.
98,3% mulighed for at løse opgaven.
1TB data scannet.

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib