Home

  About us

  Products

  Services

  Contact us

  Bookmark

  Download

 Vi tager os af scannings opgaver i høj kvalitet, fortrinsvis til prepress fra varierende originalmaterialer såsom dia og refleks samt negativer.


Vi scanner gamle og nye reprofilm til brug for eksempelvis ctp workflows.
Ligeledes kan vi scanne mindre 3D objekter såsom kuglepenne, lightere, fiskekroge og fluer samt printplader som alternativ til digitalfoto.

Indscanning af større eller mindre mængder billeder til brug for multimedie udgivelser eller billeddatabaser samt katalogisering og vedligehold af disse. 


Billedretouch, fritlægning, sammenkopiering, dtp,  og prøveprint. 

Høj kvalitet og et effektivt workflow sikrer det perfekte resultat. Indscanningen foregår  på high-end tromlescanner eller flatbed alt efter opgavens art.

ABC-Scan er som en af de få i Danmark i stand til at indscanne  dokumenter som eksempelvis kan være ældre trykte bøger, blade, tidsskrifter eller andre tekniske publikationer og genudgive dem enten som editerbare dokumenter, eller som PDF eller HTML til umiddelbar brug på hjemmesider. 

Vi står klar til at producere dine brochurer, løsblade, annoncer, kataloger, brevpapir og visitkort, fra idé til  færdigt tryk eller cd-rom udgivelse. 

Der arbejdes på både mac og pc så dokument konvertering er ikke noget problem, dokumenter kan leveres fra de fleste programmer, og på de fleste medier.

Se eksempler

Dia råscan

  Udsnit af opgave fra testkørsel

Dia scannes hovedsageligt på tromle og i olie hvor dette giver en bedre kvalitet. Opløsningen vil hvor andet ikke er opgivet være 300 DPI. Scanninger efterses for tilført smuds og leveres groft beskåret evt. efter layout.

Nøgleord for denne scanningstype:

  God kvalitet
  Valgfri  RGB eller CMYK
  Med standard embedded profil efter eget ønske.

 

Priserne er baseret på en standardopløsning på 300 dpi. Ønskes en væsentlig anden opløsning beregnes prisen efter størrelsen i MB svarende til  skemaet.

Prisoversigt :

Format Størrelse

 MB ved 3oo dpi

Pris
A 7 75 x 105 mm 4,2 Kr. 100,-
A 6 105 x 148 mm 8,3 Kr. 125,-
A 5 148 x 210 mm 16,5 Kr. 150,-
A 4 210 x 297 mm 33,5 Kr. 250,-
A 3 297 x 420 mm 66,4 Kr. 400,-
A 2 420 x 594 mm 132,8 Kr. 600,-
A 1 594 x 840 mm 265,6 Kr. 900,-

Ved samlet bestilling af over 100 Mb bliver der ikke faktureret pris for kopering til medie eller cd ellers er prisen Kr. 65 inkl. cd

Reflex Råscan